Gizlilik Politikası

PFM Cloud gizlilik anlaşması.

İşbu Gizlilik Politikasının amacı, Yes Bilişim Teknolojileri Yazılım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“YES” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan https://www.pfmcloud.com/  adresinde yer alan web sitesinin, (“Portal”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikasında tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar,  Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikasını da kabul etmiş sayılacaktır. Bununla beraber işbu gizlilik politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğini haizdir.    

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcıların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her alt kullanıcıdan:

·Onay alınacağını,

·Onay alınmazsa, Alt Kullanıcının Portalı kullanamayacağını,

·Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

YES, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır. YES, bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların kişisel verilerini aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlemektedir.

Platformda Hangi Veriler Elde Edilmektedir?

Aşağıdaki Kullanıcı Verileri Doğal Olarak Portalda bulunmaktadır.

·Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmetin ifası için ve Portalin kullanımı öncesinde veya sırasında, YES’ e Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından YES’ e verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, adı ve soyadı, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

·Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: YES’ in sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır.

Açıklama: YES, Kullanıcıların gerek doğrudan vermiş olduğu verileri gerekse Platformu kullanmak sureti ile oluşturduğu yönelim verilerini sadece YES bünyesinde ve Platformu geliştirmek maksadı ile kullanmakta 3. Kişiler ile asla paylaşmamakta ve talep eden kullanıcıların verilerini işlememektedir. İşlenen veriler ise kullanıcıların yönettiği makine parklarına ilişkin bilgileri içermemektedir. Makine parkları ve raporlar kullanıcının açık talebi olmadan YES tarafından görüntülenmez ve asla herhangi bir sebeple işlenmemektedir. 

Ancak Platformda ortaya çıkan çeşitli sorunlar veya eksikliklere ilişkin sistemin çalışır ve hizmet verebilir durumda olması maksadıyla, makine verilerinin istenilen şekilde görüntülenemediği makine modelleri sathında sınırlı olmak şartı ile makine modellerine erişilmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda kullanıcı talebi ile “Agent” çalışma istatistiği işlenebilir, gerektiği hallerde müdahale edilebilir ve işler durumda olması sağlanır.

·Ödeme Verileri: Ajans ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

Açıklama : YES Platform Kullanıcılarının ve/veya müşterilerinin kredi kartı bilgilerini asla saklamamaktadır. 3D ödeme yöntemi ile SMS doğrulaması ile kredi kartı tahsilatı yapılmakta sanal pos sağlayışının ortak ödeme sayfasından tahsilat gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı ve/veya müşterilerin kredi kartı bilgileri YES tarafından görüntülenememektedir.

Parmak izimi vermek zorunda mıyım?

YES Platformun Mobil uygulamalarını henüz hizmete sunmamıştır. Ancak YES bu hizmeti sunmaya başladığında aşağıdaki açıklamalar geçerlidir.

Mobil uygulamada şifre kullanımı yerine parmak izi ile giriş uygulamasını tercih edebilirsiniz. Mobil cihazın ayarlar kısmından yapacağınız parmak izi tanımlaması ile gerçekleştirilecek işlem kapsamında YES’ e parmak iziniz hiçbir şekilde iletilmeyecektir. Mobil cihaz üzerinden YES’ e sadece doğrulama ya da hata uyarısı gelmekte ve buna istinaden uygulamaya girişiniz sağlanmaktadır. Onay gelmediği takdirde işlemi tekrarlamaya ya da başka bir yolla giriş yapmaya yönlendirilirsiniz. Parmak izi ile giriş seçeneğini cihazınızın ayarlar bölümünden her zaman kapatabilirsiniz.

Toplanan Veriler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

İşbu Gizlilik Politikasında ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir.

Yukarıda yer alan veri kategorilerinin hangi amaçla işleneceklerine dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Ad ve İletişim Bilgileri: şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi,  analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, satış, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespit edilmesi;

Kimlik Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi;

Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında;

İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek amacıyla işlenebilecektir.

YES tarafından Portal dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, YES ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan, istatistiki analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve sağlıklı hizmet vermek amacıyla kullanılmaktadır. YES anketlere verdiğiniz cevapları veya herhangi bir verinizi reklam, promosyon amacı ile kullanmamakta ve 3. Kişilerle paylaşmamaktadır.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında YES’ in ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Sahibinden, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Üyelik Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, Hizmetlerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları,  şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri danışmanlık şirketleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmak üzere bu üçüncü kişiler ile Örneğin: Cloud hizmet sağlayıcı, fatura vb. evrak taşıyan kargo şirketi veya hukuki anlaşmazlık durumunda Hukuk bürosu paylaşabilecektir.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz (sadece login / giriş çıkış bilgileri ile sınırlıdır) üçüncü kişiler ile işbu Gizlilik Politikasında belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz

Kullanıcı, YES’ e başvurarak kendisiyle ilgili;

·Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini aşağıda yer alan “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” maddesinde belirtilen iletişim kanalı ile YES’ e iletebilecektir. YES, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

YES, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, YES, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

YES, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

YES, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. YES, işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

Ancak Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, YES uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

YES, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. YES’ in Gizlilik Politikasında yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portalda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde YES’ in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, herhangi bir talebini, Gülbahar Mah. Gayret Sok. No:8 Kat:1 Şişli / İSTANBUL / TÜRKİYE adresine yazılı olarak iletebilecektir.

Kullanıcı ayrıca, Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir.